FreeDMR Sweden

Home Linked Systems OpenBridge Static TG TG Count Monitor System Info Lastheard

 .: Om FreeDMR :. 

Ansluta till FreDMR Sweden

I Configuration

 • Klicka på Update i Pi-Star.

 • Klicka sedan på Configuration.

 • I DMR Configuration klicka på listen DMR Master och välj FreeDMR_Sweden. Tryck sedan på knappen Apply.

 • Nu kommer det att se ut som på bilden nedanför.


 • I textrutam Options Ställer man bl.a. in statiska talgrupper mm. Klicka på FreeDMR Options Guide och FreeDMR Options Calculator för mer info(Engelsk).

  Ett litet exempel; TS2=240,91;DIAL=0;VOICE=1;LANG=en_GB;SINGLE=1;TIMER=10;

 • Parametern, TS2=240,91, anger att talgrupperna 240 och 91 är statiska på tidslucka 2.

 • Parametern, DIAL=0, kan användas för att ange en talgrupp som automatiskt aktiverar när man sänder på talgrupp 9.0=Inaktiverad

 • Parametern, LANG=en_GB, Ställer in språket på rösten som bl. a. talar om vilken talgrupp du aktiverar.

 • Parametern, SINGLE=1, Tillåter endast att en enskild samtalsgrupp dirigeras till en tidslucka på en repeater/hotspot samtidigt, medan tidsluckan är aktiv. Singel Mode, 0=Av, 1=På.

 • Parametern, TIMER=10, anger, i minuter, hur lång tid en talgrupp ska aktiverad. Om man sänder så nollställs timern.

  Ansluta med DMRGateway

  DMRGateway används för att koppla upp flera DMR nätverk samtidigt t. ex. Brandmeister och FreeDMR.

  Texten nedanför är ett exempel.


  [DMR Network 2]

  Enabled=1

  Address=2401.freedmrsweden.se

  Port=62031

  PCRewrite=2,80,2,80,4977

  PCRewrite=2,5058,2,5058,4932

  PCRewrite=2,9991,2,9991,225008

  PCRewrite=2,235000,2,235000,1000

  PCRewrite=2,236000,2,236000,764000

  TGRewrite=2,9,2,9,1

  TGRewrite=1,9,1,240,1

  TGRewrite=2,16777215,2,16777215,1

  PassAllPC=1

  PassAllPC=2

  Options="TS2=240,91;DIAL=0;VOICE=1;LANG=en_GB;SINGLE=1;TIMER=10;"

  Password="passw0rd"

  Debug=0

  Id=

  Location=0

  Name=FreeDMR

  Mer info om hur man kan styra om talgrupper mm. finns på denna sida,

Copyright © 2016-2022
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2022